Technicity.brussels is een Pool Opleiding-Werk of POW die zich richt tot de technologische industrie. De POW heeft als missie technische opleidingen uit te werken, de tewerkstelling in de sector te ondersteunen en de technische vaardigheden te blijven aanscherpen. Technicity.brussels richt zich zowel tot werkzoekenden als tot werknemers, studenten en docenten. Technicity.brussels is gevestigd in Brussel. Om de missie ‘technologisch toezicht’ uit te bouwen, is Technicity.brussels op zoek naar een projectmanager.

Uw taken

De projectmanager staat in voor de analyse, uitwerking en opvolging van projecten in het kader van de technologische ontwikkelingen van Technicity.Brussels. Als projectmanager:

 • Bouwt u expertise op binnen domeinen als elektromechanica, metaalconstructies en industrieel tekenen (CAD).
 • Werkt u in samenspraak met de directie en de onderwijsteams een ontwikkelingsplan uit van de leerinfrastructuren en de technische uitrustingen van de pool.
 • Begeleidt en coördineert u de uitwerking en aanpassing van de leermiddelen die bruikbaar zijn in het curriculum van de opleidingen en de tewerkstellingsacties.
 • Stuurt u in overleg met de directie het denkproces aan rond innovatie en de gevolgen ervan voor de technologische uitrol.
 • Bouwt u een netwerk en een methodiek uit om accurate, concrete, onderbouwde en met cijfers gestaafde onderzoeken uit te voeren die bruikbaar zijn in het kader van de verdere ontwikkeling van de pool (activiteiten, krachtlijnen, middelen en investeringen).
 • Neemt u deel aan initiatieven om de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen binnen de sector te monitoren.

Uw profiel en vaardigheden

De projectmanager moet:

 • Een masterdiploma in een technische richting (ingenieur) op zak hebben;
 • Belangstelling hebben voor onderzoek en technologische innovatie binnen de industrie;
 • Tweetalig zijn (NL/FR);
 • In staat zijn om:
  • De industrie en haar specifieke noden te doorgronden,
  • Projecten op te starten, aan te sturen en in een actieplan te vertalen,
  • Werkvergaderingen voor te bereiden en te leiden,
  • Rapporten op te stellen en de conclusies ervan toe te lichten,
  • Te netwerken rond innovatie.

De projectmanager moet:

 • Creatief ingesteld zijn en constructief, projectgericht denken;
 • In staat zijn om binnen een multidisciplinair team te fungeren;
 • Vergaderingen en werkgroepen kunnen aansturen;
 • Vlot mondeling en schriftelijk kunnen communiceren;
 • Enthousiast, dynamisch en proactief zijn met het oog op het takenpakket.

Ons aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Interessante arbeidsvoorwaarden (extralegale voordelen);
 • Een dynamische werkomgeving waarin initiatiefname en creativiteit op prijs worden gesteld.

Contact

Gisèle Lamboray, directrice
gisele.lamboray@technicity.brussels
02 435 14 00
0476 653 199
www.technicity.brussels

Technicity.brussels, Researchdreef 26, 1070 Bruxelles